Tuổi 25 với những kinh nghiệm cuộc đời

Viết cho tuổi 25

April 3, 2018 admin 2 0

Tuổi 25, nhìn lại một chặng đường sau tuổi 24 – độ tuổi của sự chuyển giao, của những sự lựa chọn mang tính quyết […]

No Image

Nợ nhau

April 3, 2018 admin 2 0

Nợ nhau cau bảy bổ ba Trầu têm cánh phượng… ta nên vợ chồng Nợ nhau chén rượu say nồng Ông tơ bà nguyệt chỉ […]

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Thầy cô tôi

March 28, 2018 admin 2 0

Thầy tôi Ánh toả vầng dương sánh tựa thầy Khơi hồng trí tuệ chúng em đây Người trao kiến thức ôn tồn dạy Chí dựng […]

No Image

Niềm tin khỏi bệnh

March 22, 2018 admin 2 0

Thà khơi ngọn đuốc dẫu tro tàn Cổ vũ chơn thành tại thế gian Để ánh dương thần soi nghĩa vạn Cùng đêm nguyệt thánh […]

Lập xuân 2018

Lập xuân

March 20, 2018 admin 2 0

Lập xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân. Theo Âm lịch, mùa xuân bắt đầu từ tháng Giêng, tháng Hai và kéo dài hết […]