Thầy cô tôi

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Table of Contents

Thầy tôi

Ánh toả vầng dương sánh tựa thầy
Khơi hồng trí tuệ chúng em đây
Người trao kiến thức ôn tồn dạy
Chí dựng tương lai lặng lẽ gầy
Giúp trẻ vươn mình ra biển lớn
Mong trò tiến bước chọn đường ngay
Đưa đò há ngại trời giông bão
Ánh toả vầng dương sánh tựa thầy .

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Cô tôi

Dáng mĩ miều xuân vẹn đức thầy
Bao niềm ướb nguyện gửi vào đây
Dù cho sóng mạnh cô ghìm lái
Dẫu bị thuyền vênh mẹ* cố gầy . .
Âm thầm chở khách qua dòng đục
Lặng lẽ đưa người cập bến ngay
Mưa dầm nắng trải không chùn bước
Dáng mĩ miều xuân vẹn đức thầy