Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Thầy cô tôi

March 28, 2018 admin 2 0

Thầy tôi Ánh toả vầng dương sánh tựa thầy Khơi hồng trí tuệ chúng em đây Người trao kiến thức ôn tồn dạy Chí dựng […]

No Image

Niềm tin khỏi bệnh

March 22, 2018 admin 2 0

Thà khơi ngọn đuốc dẫu tro tàn Cổ vũ chơn thành tại thế gian Để ánh dương thần soi nghĩa vạn Cùng đêm nguyệt thánh […]

Lập xuân 2018

Lập xuân

March 20, 2018 admin 2 0

Lập xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân. Theo Âm lịch, mùa xuân bắt đầu từ tháng Giêng, tháng Hai và kéo dài hết […]

Mẹ tôi

Mẹ tôi

March 12, 2018 admin 2 0

Hai mươi tuổi Mẹ xa gia đình Ngoại, đến một nơi mới để làm dâu nhà người! Một người con gái chân quê nhân hậu, […]

No Image

Vịnh xuân

March 9, 2018 admin 2 0

Trời xuân man mác phủ đầy mây, Làn gió đưa hương khắp đó đây. Hoa nở khắp nơi bừng rực rỡ, Sương hồ mây nước […]