Nợ nhau

Nợ nhau cau bảy bổ ba
Trầu têm cánh phượng… ta nên vợ chồng
Nợ nhau chén rượu say nồng
Ông tơ bà nguyệt chỉ hồng se duyên
Nợ nhau bến đổ thuyền quyên
Chung tay chèo chống… đời thuyền mênh mông
Nợ nhau duyên phận bềnh bồng
Thanh mai trúc mã… má hồng liêu trai
Nợ nhau con cá củ khoai
Cơm canh ngon ngọt… chung vai nếp nhà
Nợ nhau manh áo thêu hoa
Đường kim mũi chỉ vá tình tròn vuông
Nợ nhau anh bỏ em buông
Anh nâng em hứng lâng lâng mây hồng
Nợ nhau đôi chiếu vợ chồng
Vợ vun chồng vén mặn nồng keo sơn
Nợ nhau trăng vỡ… núi mòn
Yêu nhau biển cạn.. sắc son thẩm mầu
Nợ nhau chăn gối đêm thâu
Đôi ta thổn thức… tựa đầu bờ vai
Đêm nào cũng là đêm say
Hồng hoang một cỏi… men đầy men vơi
Nợ nhau hết cả một đời
Nợ thân… nợ phận… nợ người đa đoan
Nợ nhau mắt lệ chứa chang
Cho nhau khúc khích nhân gian tiếng cười
Nợ nhau vật đổi sao dời
Bên nhau trọn kiếp… dẫu trời tan thương
Nợ nhau môi mắt vấn vương
Yêu nhau kiếp trước… tơ vương kiếp này
Nợ nhau chưa trả đủ đầy
Hẹn nhau kiếp nữa… mai này thái lai…